Gentus
Stoppa smutsen
Hjulrengöring

Produkter RSS
ProfilGate
ProfilGate är vårt unika patenterade system för effektiv hjulrengöring eller rengöring av skosulor.

Hjul på truckar och pallyftare är en bärare av smuts in till känsliga områden. Från entrézonen förs smuts vidare in till känsligare områden inom produktionen. Med ProfilGate kan smutsen elimineras direkt i entrézonen. ProfilGate består av speciella borst placerade i ett galler. Borstens längd, vinkel och styvhet gör att hjul effektivt borstas av. Smutsen faller ned i det underliggande tråget.

Systemet är mycket flexibelt och installationen kan anpassas efter kundens behov. Installationen placeras vanligtvis där trafiken på fordon eller personal är störst. Systemet finns även i en våt version för desinficering av hjul eller skosulor.

ProfilGate finns i flera olika varianter. För att se hela sortimentet, specifikationer, filmer, referenser och allt annat som rör ProfilGate kan du besöka vår sida www.profilgate.se.

• Effektiv rengöring av hjul på truckar, ledstaplare vagnar etc.
• Används i truckslussar, passager, entréer m.m.
• Kan även användas för att göra rent skosulor
• Kan kombineras med Dryzone för bättre torkning

Klicka här för broschyr.

Ladda ner ProfilGate flyer här.
ProfilGate aqua

ProfilGate aqua är vårt unika patenterade system för effektiv tvätt eller desinficering av hjul på fordon och skosulor hos personal.

ProfilGate aqua används för områden där man behöver en fysisk rengöring med borstar i kombination med rengöringsmedel eller desinfektionsmedel, och enheten kan placeras i kritiska passager för att eliminera skadliga mikroorganismer (patogener). Detta minskar risken för korskontaminering orsakad av fordon och personal som rör sig mellan olika hygienzoner. 

Systemet är mycket flexibelt och installationen kan anpassas efter kundens behov. Installationen placeras i passager mellan olika hygienzoner.

ProfilGate finns i flera olika varianter. För att se hela sortimentet, specifikationer, filmer, referenser och allt annat som rör ProfilGate kan du besöka vår sida www.profilgate.se.

Klicka här för produktblad.

ProfilGate aqua
ProfilGate aqua 

ProfilGate GO

ProfilGate GO är den perfekta lösningen för att minska nedsmutsning genom fottrafik i passager och entréer. Systemet bygger på samma teknologi som ProfilGate hjulrengöring. Detta betyder att systemet är helt mekaniskt och installeras utan elanslutning. De mycket kraftiga borsten gör att man kan minska antalet steg jämfört med en traditionell trestegslösning, och t.ex. ha ett enda steg som ersätter skrapgaller och gummiflänsar. Lämpliga användningsområden är t.ex. industrilokaler, butiker, shoppingcenter, sportanläggningar, fritidshem eller sjukhus.

Installationen anpassas för varje enskilt fall och kan antingen gjutas ned i golvet eller läggas på golv med ramper.

ProfilGate finns i flera olika varianter. För att se hela sortimentet, specifikationer, filmer, referenser och allt annat som rör ProfilGate kan du besöka vår sida www.profilgate.se.

• Effektiv rengöring av skosulor och hjul på t.ex. vagnar
• Används i passager, entréer m.m.
• Kan kombineras med Dryzone för bättre torkning

Klicka här för broschyr 


DryZone

ProfilGate DryZone säkerställer en torr entrézon. Enheten används vanligtvis på platser där det är speciellt viktigt att undvika väta som följer med hjulen.

ProfilGate DryZone sätts in som en smart kombination med andra ProfilGate-lösningar. Först passerar hjulen ProfilGate där den grova smutsen tas om hand. Därefter tar ProfilGate DryZone hand om den kvarvarande vätskan. Detta säkerställer en effektiv rengöring samtidigt som kvarvarande väta minimeras.

ProfilGate finns i flera olika varianter. För att se hela sortimentet, specifikationer, filmer, referenser och allt annat som rör ProfilGate kan du besöka vår sida www.profilgate.se.

ProfilGate DryZone
 

www.profilgate.se
 Klicka på bilden för att komma till vår dedikerade hemsida och se hela ProfilGate sortimentet.

Profilgate hemsida
5 objekt totalt


<< Tillbaka till katalogen


HemProdukterStoppa smutsenYouTube klippReferenserOm ossKontaktPress