Profilgate - den patenterade borsten
Profilgate - rengöring av truckhjul

Renhet inom industrin - en utmaning

Vi erbjuder lösningar för att stoppa spridning av smuts inom företag.

Kraven på renhet ställer dagens företag inför helt nya utmaningar. I takt med att våra produkter och maskiner blir allt mer känsliga, ökar också kraven på renhet inom företagen.

Våra lösningar tar bort smutsen i ett så tidigt skede som möjligt och hindrar att smutsen sprids vidare inom företaget. Stoppa smutsen, helt enkelt.

Våra lösningar finns t.ex. inom följande områden:
 
tillverkningsindustri (hjul- och sulrengöring)
livsmedel (tvätt av hjul och sulor)
logistik (hjulrengöring)   
tung industri (rengöring av skor och stövlar)

Profilgate är vårt patenterade system för effektiv för sul- och hjulrengöring. Vill du se hur Profilgate kan hjälpa dig? Klicka nedan för att ladda hem våra branschpresentationer för:

Fordonsindustrin
Livsmedelsindustrin
Elektronik- och verkstadsindustrin
Kemiindustrin
Läkemedelsindustrin
Hygien- och förpackningsindustrin
Flyer
Broschyr

Några av fördelarna med våra produkter:

teknisk renhet
förbättrad hygien
säkrare produktion
säkrare kvalitet
förbättrad arbetsmiljö
minskade städkostnader
minskade underhållskostnader

Profilgate innanför port
Profilgate go sulrengöring
Smutsprevention med Profilgate hjulrengöring

Normalfall: Städning krävs varje dag. Smutsgraden når 5 vid dagens slut. Vid Profilgate installation (smutsprevention): Städningen kan minskas till 3 gånger per vecka. Ändå hålls smutsgraden konstant lägre än vid normalfallet.

Profilgate i trucksluss